Dinsdag 2 september 2014 - bedreigd patrimonium op Cultuurraad

Deze week kwam de cultuurraad weer bij elkaar na het zomerreces. Een van de zaken die tijdens de besprekingen aan bod kwam was de groeiende bezorgdheid die vanuit verschillende hoeken werd geuit i.v.m. bedreigd onroerend erfgoed in ons stadje. Niet alleen geviseerde panden langs de Vrijheid, maar ook de bouwwoede in andere deelgemeenten - zoals de Kerkstraat en de Heimeulenstraat te Meerle - werden aangehaald. Het rijke historische patrimonium van Hoogstraten is voor deze stedelijke adviesraad reeds langer een belangrijk aandachtspunt. We hoeven zo maar te verwijzen naar het Memorandum van de Cultuurraad van september 2012 dat aan het gemeentebestuur werd overgemaakt. De geanimeerde bespreking van dinsdag heeft er alvast toe geleid dat de cultuurraad vraagt om de studie van het onderzoeksbureau Stramien - dat een mogelijk kader aanbiedt voor een effectief monumentenbeleid in onze mooie stad - snel weer op de politieke agenda wordt geplaatst. Het gaat om ontwikkelingen die door onze vereniging al een tijd met argusogen worden gevolgd en we zullen dit uiteraard blijven doen. Het was alvast prettig vast te stellen dat ook andere cultuurdragers in onze stad onze bekommernissen delen.