Maart 2015 - Sloopwerken Gelmelstraat?

Erfgoed Hoogstraten stelt zich grote vragen bij de puinhoop die momenteel overblijft van de karakteristieke arbeiderswoningen van het Begijnhof in de Gelmelstraat. Gezien de historische waarde van deze panden werd door het stadsbestuur enkel toelating verleend voor een verbouwing met duidelijke restricties, overigens heel terecht. Op het terrein blijkt het evenwel op een regelrechte sloop te zijn uitgedraaid...en dat kan uiteraard niet. Structurele en te bewaren elementen zoals binnenmuren en puntgevels zijn botweg tegen de vlakte gegaan en wat er rest is een lege doos met enkel fragmenten van de buitenmuren. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat er heel wat omzichtiger wordt omgegaan met dit unieke erfgoed. Het gaat immers om zeldzame relicten van sociale woningbouw uit de eerste helft van de 19de eeuw en dat maakt het des te schrijnender wat op deze site werd aangericht. Moeten we ons niet ernstige vragen stellen bij de vakbekwaamheid en/of de intenties van de bouwdirectie? Hier moest ingegrepen worden!