Tentoonstelling "De Heilig Bloedprocessie - getekend Alfred Ost" - vanaf 5 april 2015

Kunstschilder Alfred Ost (1884-1945) leerde de Heilig Bloedprocessie kennen als leerling van het Klein Seminarie. Ook na zijn studies bleef hij naar de Heilig Bloedfeesten in Hoogstraten komen. Het volk dat op bedevaart kwam intrigeerde hem: Kempense boeren, Noord-Brabanders, heren en dames uit de stad, pastoors, kermisvolk en bedelaars.

In 1937 maakte Alfred Ost een reeks werken over de processie. Hij schonk deze aan de Hoogstraatse gemeenschap met het idee om een Heilig Bloedvolksmuseum te stichten. In 1939 werd dit Heilig Bloedvolksmuseum opgericht in Hoogstraten.

Ost zijn bewondering voor de Heilig Bloedprocessie en haar bedevaarders is te bekijken op de nieuwste tentoonstelling in het Stedelijk Museum Hoogstraten van 5 april tot en met 21 juni 2015.

Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 9, Hoogstraten
Open van woensdag tot zondag, van 14.00 tot 17.00 uur
Tel: 03 340 19 80 web: http://museum.hoogstraten.be mail: museum@hoogstraten.be