Dinsdag 26 mei 2015 - douaniers uitgezwaaid

Eind mei werd er door de sluiting van de douanepost aan de E19 te Meer een punt gezet achter de eeuwenlange aanwezigheid van de douane op Hoogstraats grondgebied, toch een sociaal-economische factor van formaat. We zijn immers grensgebied sinds 1648 en zeker vanaf de 18de eeuw waren hier doorgaans vele tientallen douaniers - en mogelijk vele honderden smokkelaars - actief. Deze ligging aan de landsgrens heeft ongetwijfeld lang een impact gehad op het doen en laten van onze streekgenoten en het heeft het DNA van onze regio mee vorm gegeven. We kenden (hulp)kantoren in Strijbeek, Meersel-Dreef en Meer en veldbrigades in Wortel, Hoogstraten, Meerle en Meer. Het hoogtepunt voor het kantoor Meer waren de jaren 1980-1990 met een bezetting van meer dan honderd ambtenaren. Het was trouwens één van de drukste grensposten in Europa. De ontwikkelingen binnen de Europese Unie zorgen evenwel voor een andere aanpak van de formaliteiten en de grensbewaking en daarmee wordt alvast voor de regio Hoogstraten een uniek grenshoofdstuk afgesloten. Mogelijk een aanleiding om binnen onze vereniging meer aandacht te besteden aan het grensgerelateerde erfgoed.