25 maart 2016 - Algemene Vergadering 2016

Eind maart stonden de klassieke punten op de agenda van onze jaarlijkse ledenvergadering, met een overzicht van het werkingsjaar 2015 en het bijhorende financieel verslag en de begroting 2016. Verder werd er vooruitgeblikt naar reeds geplande activiteiten in 2016 en lanceerde Frans Snijders zijn oproep voor een nieuwe studiegroep rond de lokale schutterijen. Aansluitend kon er een in primeur een bezoek gebracht worden aan de mooie tentoonstelling rond de portretfotografie uit WO I in het Stedelijk Museum. Hiervoor werd er overigens ook vanuit onze werkgroep "Op het Oorlogspad" beeldmateriaal en informatie aangereikt.