Zaterdag 30 april 2016: De Berrie tegen de vlakte

Erfgoed Hoogstraten betreurt dat er opnieuw een waardevol gebouw is vernield en deze keer in het hart van ons stadje. Vanmorgen is immers wat er nog restte van het historische pand “De Berrie” aan de Vrijheid (nr. 202) ingestort. Gelukkig vielen daarbij geen slachtoffers, maar de schade is aanzienlijk. Ook de aanpalende gebouwen deelden in de brokken. Er werd begin dit jaar door het stadsbestuur een verbouwingsvergunning afgeleverd en de ingrijpende werken werden aangevat. Daarbij was onder meer de strikte voorwaarde opgelegd dat de bakstenen gevel bewaard zou blijven. Iets waar ook onze vereniging sterk op had aangedrongen. Jammer genoeg draaide het vanmorgen anders uit. Het is trouwens al het derde incident met belaagd erfgoed in onze regio op amper een jaar tijd. We verwachten dan ook dat de bevoegde diensten veel strenger zullen gaan toezien op werken in uitvoering in verband met ons waardevol patrimonium en in dit geval ook op de reconstructie van de gevel met de oorspronkelijke materialen.