Februari-mei 2016 - Opleiding Streekgidsen

Vanuit het CVO Taxandria werd Erfgoed Hoogstraten gevraagd of we een avondles konden geven in de cursus die dit voorjaar werd georganiseerd voor streekgidsen. Vanuit de Werkgroep “Op het Oorlogspad”, lichtte Francis Huijbrechts daarbij de Tweede Wereldoorlog toe voor het Land van Mark en Merkske. Een hele opgave. Het gaat hierbij immers om een 12-tal gemeenten en/of parochies (Baarle-Nassau, Ulicoten, Casterlé, Baarle-Hertog, Zondereigen, Meerle, Meersel-Dreef, Meer, Minderhout, Hoogstraten, Wortel, Merksplas) met elk toch wel hun eigen context en gebeurtenissen. Het past evenwel in de educatieve doelstelling van EH en daarom hebben we dit ook met plezier gedaan. Het viel trouwens op dat nogal wat andere leden van onze vzw eveneens hun steentje hebben bijgedragen tot de specialisatiemodule vanuit hun eigen expertise.