Help mee de kapel van het gasthuis te bewaren!

Beschermcomité zoekt grote en kleine sponsors

Het OCMW stelt de buitenruimte van de Campus Stede Akkers open als trefpunt in Hoogstraten voor wonen, zorg én recreatie. Iedere inwoner kan er genieten van wandelpaden tussen kunstwerken, plantsoenen, sportinfrastructuur, zithoekjes, … Een verborgen parel op deze locatie is de Kapel van het Gasthuis en omgeving die dateert uit 1883. De kapel is dagelijks open van 08u30 tot bij het invallen van de duisternis. Ze wordt nu nog regelmatig bezocht voor stil gebed. Er worden jaarlijks zo’n 1200 kaarsen geofferd. In de meimaand zorgen bewoners van Woonzorgcentrum Stede Akkers voor versiering en wordt er een rozenhoedje gelezen. Het toezicht en onderhoud gebeurt door vrijwilligers van Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers. Er zijn grote investeringen nodig om dit gebouw voor de toekomst te bewaren.

Herstel gebouw in volle glorie
Bij het 100-jarige bestaan, kreeg de kapel met grot een grondige onderhoudsbeurt maar sindsdien is het gebouw opnieuw aan slijtage onderhevig. In 2014 werd de dakbedekking vernieuwd en recent zijn de buitenmuren terug opgevoegd. Er is een glaspartij achter de inkomdeur geplaatst om het interieur van buitenaf zichtbaar te maken. Onlangs, in mei nog, werden de ramen vernieuwd.  Er is echter meer nodig om de kapel in haar volle glorie te herstellen. Tegelijk is het de bedoeling om de kapel nog meer te integreren in de omgeving. Er zal meer groen komen op het naastgelegen terras en de zitbanken worden verplaatst naar een warmere plek. De aanpalende dierenweide willen we in 2017 een meer rustiek uitzicht geven met een gevarieerd bestand aan vogels en  neerhofdieren.

Steun gevraagd
We leven in een periode waarin de overheidsfinanciën onder druk staan. Er zijn niet altijd middelen om alle plannen uit te voeren. Dat leidt tot zoeken naar andere bronnen om bepaalde projecten te financieren wanneer de hele lokale gemeenschap daar baat bij heeft. Om dit religieus en streekeigen erfgoed te kunnen bewaren is een beschermcomité opgericht. Zij doen beroep op sponsors. Het beschermcomité rekent daarbij op de maatschappelijke betrokkenheid van particulieren, instellingen en bedrijven. Op de fierheid ook van Hoogstraatse mensen op hun stadje en haar patrimonium. Uw steun is daarbij een manier om iets terug te geven aan de samenleving.

Kies uw engagement op eigen maat
Het beschermcomité doet uitdrukkelijk beroep op elke vorm van sponsoring, groot of klein. Dat kan een bedrijf zijn maar ook de gewone burger die het project een warm hart toedraagt. Bijvoorbeeld ook als bewoner of familielid van een bewoner van het woonzorgcentrum. Sponsoring kan cash of in de vorm van werkuren, materiaal, gebruik machines of een combinatie ervan. Om het gemakkelijk te maken, zijn er een aantal sponsorpakketten samengesteld, te beginnen van 10 naar 50 tot 200, 1000 en 5000 euro. Een exemplaar van het sponsordossier en of bezoek van een lid van het beschermcomité kan je aanvragen op onderstaande adres.

Aanmelden
Wil je het project steunen? Schrijf dan een bedrag over op onderstaande rekening of vraag om gecontacteerd te worden voor de verdere afhandeling. Hebt u vragen? Stel ze ons langs dezelfde weg. Alvast hartelijk dank voor uw milde steun.
Beschermcomité Kapel van het Gasthuis, p/a Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten, 03 340 16 30, kapelvanhetgasthuis@gmail.com, www.hoogstraten.be/kapelvanhetgasthuis, BE95 0689 0520 7158.