Zaterdag 10 december 2016: Lezing "Unie van Hoogstraten"

Hoewel onze gewesten intussen bijna 75 jaar vrede kennen is dat ooit anders geweest. Zeker de 80-jarige Oorlog die de Nederlanden teisterde tussen 1568 en 1648 was een moorddadig tijdvak met grote sociaal-economische en religieuze spanningen en met een enorme impact op onze regio. In ons eigen Hoogstraten werd zelfs een heuse soldatenrepubliek uitgeroepen wanneer muitende soldaten in 1602 het Gelmelslot konden innemen. Omdat een banplakkaat en onderhandelingen geen effect hadden, en aartshertog Albrecht steeds meer klachten ontving over de impact van de muiterij, voerde hij in de zomer van 1603 een beleg uit op het kasteel van Hoogstraten…tot zelfs prins Maurits van Nassau zich er persoonlijk mee kwam bemoeien, Ondanks de verschillende pogingen tot pacificatie, zou het duren tot in 1605 alvorens deze muiterij werd beëindigd.

Vanuit Erfgoed Hoogstraten hebben we reeds vaker aandacht besteed aan de 80-jarige oorlog en deze keer hebben we met Laura Danckaert iemand uit onze eigen stad bereid gevonden om meer licht te werpen op een merkwaardige episode uit die lang aanslepende strijd. Haar lezing zal doorgaan op zaterdag 10 december 2016 om 20u in het Auditorium van het IKO (Buizelstraat 11, 2320 Hoogstraten). Leden van EH betalen €3, niet-leden €5. Wij hopen u daar in grote getalen te mogen verwelkomen!