17 maart 2017: levend monument eindigt op container

Tot onze verbazing zagen wij deze voormiddag een oude lindeboom liggen op een puincontainer bij een recente bouwwerf aan de Vrijheid in Hoogstraten-centrum. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de boom was wel degelijk botweg neergehaald. Daarbij willen we onderlijnen dat het gaat om één van de bij wet beschermde lindebomen in onze hoofdstraat, een levend monument dat alvast meer respect verdient. Intussen is dit sinds 2015 al het derde exemplaar dat verdwijnt uit de fraaie bomenrijen in het hart van onze stad. Blijkbaar bestaat er bij het stadsbestuur weinig animo om die gevelde lindebomen opnieuw aan te planten en dat ondanks een wettige verplichting tot het in stand houden van een sinds 1955 beschermd cultuurhistorisch landschap. We dringen er op aan dat de bevoegde schepenen en stadsdiensten het nodige doen in dit en de twee vorige gevallen.