12 mei 2017: Algemene Vergadering EH en lezing

Naast de bespreking van de gebruikelijke agendapunten - zoals het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 - gaf de Algemene Ledenvergadering gelegenheid tot een moment van reflectie over verleden, heden en toekomst voor onze erfgoedvereniging. Aansluitend boden we onze leden de boeiende lezing “Biodiversiteit in de oude landbouw” door Antoon van Tuijl uit Baarle.