24 juni 2017: lezing "Het Verraad van Rennenberg"

Met de uiteenzetting van Violet Soen (KU Leuven) zaten we weer even in de beginfase van de 80-jarige Oorlog die zo'n belangrijke stempel op onze streek heeft gedrukt. Zij stond onder andere stil bij de Protestantse Reformatie, de Beeldenstorm van 1566, de escalatie van het conflict in de Nederlanden en de rol die enkele leden van de Hoogstraatse grafelijke familie de Lalaing hebben gespeeld. Daarbij ging vooral aandacht naar Antoon II De Lalaing en zijn jongere broer Joris, de graaf van Rennenberg. Bij hun overlijden, respectievelijk in 1568 en 1581, bevonden zij zich in de twee tegenover elkaar staande kampen in het aanslepende conflict...maar het had ook helemaal anders kunnen lopen. Een boeiende lezing, gebaseerd op een uitvoerige bronnenstudie en met verve gebracht.