25 april 2018 - vakschool in oorlogstijd bis

Nadat we op 25 april een WO II-wandeling hadden gemaakt met een klas van het VITO, volgde er een ontmoeting met de Amerikaan Gary Dukeman. Zijn vader was een bemanningslid van de B-24 "Baggy Maggy" die op 18 september 1944 is neergestort bij Castelré. Sergeant Donald Dukeman en de andere overlevenden werden daarna door de Duitsers tijdelijk opgesloten in de vakschool in Hoogstraten. Wat een toeval dat we net op de dag van de historische wandeling i.v.m. de oorlogsgeschiedenis van de vakschool bezoek krijgen uit de USA van iemand wiens vader deel heeft uitgemaakt van dat verleden. Op de foto zien we trouwens rechts Gary Dukeman en links onze vriend Jos Van Roozendaal uit Ulicoten die heel wat onderzoek i.v.m. de "Baggy Maggy" heeft verricht. Ze bezochten o.a. de vakschool, maar hielden ook even halt aan de watermolen. In die omgeving hebben zich trouwens in juli 1944 drie Amerikaanse vliegeniers schuil gehouden die eveneens net over de grens waren neergehaald. In tegenstelling tot Donald Dukeman kon dit drietal met de hulp van de lokale bevolking wel uit Duitse handen blijven.