10 mei 2018: sloopvergunning Gasthuis geweigerd

Vzw Erfgoed Hoogstraten neemt met tevredenheid kennis van de beslissing van de Vlaamse Overheid om de bouwaanvraag in verband met de geplande nieuwbouw op de site van het oude Gasthuis in Hoogstraten-centrum te weigeren. Het stadsbestuur, het OCMW en de aannemer maakten de ondoordachte keuze om de verschillende studies, bezwaarschriften en adviezen te negeren en te gaan voor de sloop van dit historische en beeldbepalende pand. Ze krijgen nu het deksel op de neus. Reeds enkele jaren geleden heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed immers officieel aan het stadsbestuur laten weten dat slopen uitgesloten is. Het is dus onbegrijpelijk dat het bouwteam van bij aanvang de erfgoedwaarde van dit pand naast zich heeft neergelegd en daardoor veel tijd verloren liet gaan. De Vlaamse Overheid volgt nu ons goed onderbouwde bezwaarschrift tegen de sloopaanvraag en geeft Erfgoed Hoogstraten over de hele lijn gelijk.