Werkgroep Familiekunde: online publicatie van de eerste resultaten

In 2018 startte binnen het Erfgoed Hoogstraten een werkgroep rond familiekunde. De werkgroep wil in een eerste fase lokaal genealogisch onderzoek ondersteunen door aktes van de Burgerlijke Stand (BS) en parochieregisters van Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel, die meer dan honderd jaar oud zijn,  op een vlotte manier beschikbaar te stellen voor familieonderzoek. Familiekunde Hoogstraten kan hierbij rekenen op de steun van Stadarchief Hoogstraten en Stedelijk Museum Hoogstraten.
Heel wat oude aktes documenten zijn al beschikbaar op het internet en daarom zet Familiekunde Hoogstraten in op het publiceren van meer recente BS gegevens uit de periode vanaf 1901. De gegevens uit de aktes worden opgeslagen in een database, verwerkt tot excel bestanden, gepubliceerd op deze site en ter beschikking gesteld van Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen en BS Kempen. In 2018 verkoos de werkgroep te starten met deelgemeente Wortel. Daarna komen de BS aktes van Hoogstraten, Meer, Meerle en Minderhout aan bod.

Zie: http://www.erfgoedbankhoogstraten.be/genealogie/genealogie.html