15 oktober 2019: Erfgoed Hoogstraten gaat niet in beroep tegen sloop voormalig rusthuis (zie persbericht)

vzw Erfgoed Hoogstraten en het stadsbestuur kiezen voor een gezamenlijk persbericht i.v.m. dit gevoelige dossier.

Bijgevoegd de persnota.