Hoe wordt u lid?

U kan lid worden van de vzw Erfgoed Hoogstraten door betaling van 15 € op rekeningnummer BE59 8601 1434 8026 en BIC SPAABE22 met vermelding 'lidgeld 2023'.

De vzw Erfgoed Hoogstraten maakt om statutaire redenen onderscheid tussen effectieve leden en toegetreden leden. U bent effectief lid - dus met stemrecht op de Algemene Ledenvergadering - als u actief bent in een van onze werkgroepen of zetelt in de raad van bestuur. De toegetreden leden ontvangen de nieuwsbrief en zijn uiteraard ook steeds van harte welkom op onze activiteiten, doorgaans met korting op het inschrijvingsgeld.