Maart 2012 - Laatste fase publicatie oorlogsslachtoffers Hoogstraten

Op vraag van het stadsbestuur van Hoogstraten werkt de WG Op het Oorlogspad al enkele jaren aan een publicatie over de inwoners van de deelgemeenten van Hoogstraten die omkwamen door oorlogsomstandigheden tussen 1940 en 1945. Het gaat om een 120-tal doden en ruim 75 gewonden. Bij de voorbereiding werden ondermeer archiefstukken en contemporaine kranten geraadpleegd, maar er werden ook een aantal interviews afgenomen van nabestaanden of vrienden van de slachtoffers. Oproepen in de lokale media leverden eveneens bijkomende informatie op. Francis Huijbrechts schreef de teksten, maar hij benadrukt dat het om een samwerking gaat tussen verschillende instantie - zoals het Stadsarchief en het Stedelijk Museum - en individuĂ«le medewerkers. Als we de optelsom maken blijken er meer dan 100 personen betrokken te zijn bij het project. Het boek krijgt de titel "Uit het Leven Gerukt..." en zal aan een zeer democratisch prijs worden verkocht. Momenteel ligt het resultaat bij de drukker. De publicatie zal worden voorgesteld tijdens een academische zitting voorafgaand aan de Erfgoeddag, op zaterdag 21 april 2012. Intussen werken we volop aan de bijhorende tentoonstelling in de Sint-Catharinakerk die van start gaat op de Erfgoeddag (22 april) en zal lopen tot 6 mei 2012. We houden jullie op de hoogte.