Vrijdag 15 juni 2012 - Lezing "De proefkolonie" door Wil Schackmann


Op vrijdag 15 juni organiseren we samen met het Gevangenismuseum van Merksplas een bijzonder boeiende lezing over de start, de werking en de problemen in de proefkolonie Frederiksoord, de eerste kolonie die Johannes van den Bosch in het Nederlandse Frederiksoord opstartte. De lezer is Wil Schackmann, auteur van De Proefkolonie.


'Zwaar en traag schommelen de ossen over het zandpad dat van Steenwijk naar Vledder voert. Twee aan twee trekken ze een platte kar over de ongelijke weg. Mannen, vrouwen - van wie eentje hoogzwanger - en kinderen. De meesten met niet meer bij zich dan hun lijfgoed, een enkeling koestert het familiebezit in een plunjezak. Het is donderdag 29 oktober 1818. Aan weerszijden uitgestrekte heidevelden, afgewisseld met zandverstuivingen en bosjes. Hier begint hun nieuwe leven, hier zullen zij worden opgevoed tot betere mensen, hier zullen zij 'allengkens worden opgebeurd uit de zedelijke verbastering' waar zij door hun armoede in terechtgekomen zijn.' Dit is het begin van Frederiksoord, de eerste kolonie die door de Maatschappij van Weldadigheid is gesticht. In deze nederzetting wilden zij verarmde landgenoten uit Nederland en België 'opvoeden' en een kans geven op een beter leven.


En zo begint ook het boek De proefkolonie, waarin Wil Schackmann verhaalt over deze fascinerende episode uit de sociale geschiedenis met voor ons speciale aandacht voor de Belgen die in de kolonie verbleven. Wil Schackmann heeft 17 jaar lang de archieven van Frederiksoord, de tegenhanger van Wortel-kolonie in Nederland, bestudeerd en kan er zeer boeiend over vertellen. Zijn boek ‘De Proefkolonie’ verscheen in 2000, met een zesde druk in 2006.


De Proefkolonie, lezing door Wil Schackmann op vrijdag 15 juni om 20 uur in het Gevangenismuseum in de kelders van de kerk in Merksplas-kolonie. Na de lezing kunnen de aanwezigen vragen stellen aan de auteur en/of het gevangenismuseum bezoeken. Inkom € 5.