Vrijdag 15 juni 2012 - Proefkolonie voor het voetlicht

We telden 45 aandachtige luisteraars bij de lezing van Wil Schackmann uit het verre Groningen. Hij heeft zich enorm verdiept in de eerste koloniën die in Drente vanaf 1818 de aanzet vormden voor gelijkaardige projecten in Wortel en Merksplas. Er blijken overigens heel wat archiefstukken over de proefkolonie bewaard te zijn gebleven. We kregen dan ook een goedgevuld en interessant relaas, doorspekt met de nodige humor, waarbij voor één keer de gewone man centraal stond. Niet de hoge heren, maar wel de arme luizen aan de rand van de maatschappij waren de hoofdrolspelers in dit sociaal-economische epistel.


Foto: Karel Govaerts (Gevangenismuseum), Wil Schackmann (lezer) en Frans Horsten (vzw Erfgoed Hoogstraten)

De lezing was opnieuw een geslaagde samenwerking tussen Erfgoed Hoogstraten en een erfgoedpartner uit de eigen regio. In dit geval het Gevangenismuseum te Merksplas. De mooie opkomst en de vragen uit het publiek wijzen er op dat dit gegeven wel degelijk leeft in onze streek. Intussen is ook het dossier opgestart om de 19de eeuwse koloniën in de Lage Landen op de Werelderfgoedlijst te krijgen. Duimen maar!