Stedelijk Museum krijgt kwaliteitslabel

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege kent aan het Stedelijk Museum Hoogstraten een kwaliteitslabel toe. Met het label erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van het Stedelijk Museum Hoogstraten.


Naar het voorbeeld van andere Europese landen bestaan er basisvoorwaarden waaraan een professioneel museum, zowel klein als groot, moet voldoen. Door het toekennen van kwaliteitslabels draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking, die kadert binnen een integraal en geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid. Het Stedelijk Museum Hoogstraten toont met dit label aan dat ze hun verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties (verzamelen, behouden en beheren, onderzoeken en beschikbaar stellen aan het publiek) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Het label creëert ook mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.


De visitatiecommissie, die de minister adviseerde, erkent de sterkte en de samenhang van de collectie van het museum. Ook de zakelijke kant van het museum wordt positief beoordeeld. Recent werd de volledige werking van het museum ingebed in de gemeentelijke diensten en afgestapt van de structuur met een vzw.


Voor het Stedelijk Museum Hoogstraten is dit een belangrijke stap in haar geschiedenis. Het Stedelijk Museum Hoogstraten bestaat al sinds 1927 maar werd heropgericht in 1999. Toen werd de collectie overgedragen aan de stad Hoogstraten door de Hoogstratens Oudheidkundige Kring en nam de stad Hoogstraten personeel in dienst voor de werking van het museum.


Naast het Stedelijk Museum Hoogstraten kregen ook het MAS in Antwerpen, Het STAM in Gent, de Plantentuin Universiteit Gent,  het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, het MAS, het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen het kwaliteitslabel.