December 2012 - 10 jaar Erfgoed Hoogstraten vzw

De initiatiefnemers van Erfgoed Hoogstraten stuurden vanaf de lente van 2002 signalen uit naar gelijkgestemden en op 14 september van dat jaar was het verzamelen geblazen voor een groot aantal geïnteresseerden. Het project werd voorgesteld, bepaalde krachtlijnen werden besproken en vrij snel ontstonden er werkgroepen (rond funerair erfgoed, waardevolle en beeldbepalende architectuur en grootgrondbezit). In november volgde het eerste bezoek (kasteel Maxburg te Meer).

De effectieve oprichtingsvergadering van onze vzw viel op 18 december 2002 en de statuten verschenen in maart 2003 in het Belgisch Staatsblad. Dat was dus het officiële startschot voor - intussen - een decennium erfgoedwerking op heel  uiteenlopende terreinen. De 10de verjaardag van onze vereniging zal worden gekoppeld aan de volgende Algemene Vergadering (op 17 maart 2013).  U hoort er binnenkort meer over.

Ik wil alvast de zeven pioniers van weleer (José Verbreuken, Piet Van Deun, Jef Schellekens, Patrick Melis, Frans Horsten, Dries Horsten en Tineke Aertsen) van harte danken voor hun initiatief en hun inzet voor ons aller Erfgoed.

Francis Huijbrechts
Voorzitter Erfgoed Hoogstraten vzw