Zaterdag 27 april 2013 - Jongeren en Heemkunde

Heemkunde Vlaanderen organiseerde op 27 april de tweede ontmoetingsdag rond "Jongeren en Heemkunde". Plaats van de bijeenkomst was deze keer het MAS in Antwerpen. Op vraag van de organisatie stelde onze voorzitter vzw Erfgoed Hoogstraten voor, met onder meer aandacht voor enkele activiteiten voor de jeugd en voor gezinnen (monumentenkoffer, Vivat Hooghstraeten,...). Tevens werd er stilgestaan bij het Project "Hoogstraten 1814" dat op stapel staat en dat overigens goed aansloot bij het bezoek aan de tentoonstelling "Bonaparte aan de Schelde". De heemkring van Schilde (Scilla) nam daarna een tweede presentatie voor haar rekening en medewerkers van het MAS stelden de jeugdwerking aldaar voor.  Hoewel onze voorzitter bij deze gelegenheid duidelijk "de oude knol" in het gezelschap was, is het prettig (en hoopvol) vast te stellen dat ook 20-ers en 30-ers zich volop willen inzetten voor ons erfgoed.