Vrijdag 24 mei 2013 - WO I in onze grensregio

In een goedgevulde Raadszaal van het gemeentehuis van Baarle werd er op 24 mei een uitvoerige stand van zaken gegeven i.v.m. dit omvangrijke project over de impact van de Eerste Wereldoorlog op onze grensregio. Er gaat onder meer aandacht naar de Duitse inval en de bezetting, het vluchtelingenleed, de voedselproblematiek, het verzet, de neutraliteit van Nederland en - uiteraard - ook naar de beruchte Dodendraad.

Het pakket dat werd uitgewerkt om deze en andere aspecten 100 jaar later opnieuw te laten "beleven" is dan ook een hele boterham geworden, met o.a. vijftien infoborden, een fiets- en twee wandelroutes, drie reconstructies, een publicatie, een lessenreeks en een website www.dodendraad.org, die we trouwens erg aanbevelen om meer te weten te komen over het project. Enkele van de drijvende krachten achter het project (v.l.n.r.): Herman Janssen, Alex Vanneste en Frans Van Gils met een proefdruk van de bijhorende publicatie (foto André Moors)Hoewel het initiatief werd genomen en wordt gedragen door onze vrienden van Amalia Van Solms en meer bepaald de heemkundige werkgroep Zondereigen is de inbreng vanuit Hoogstraten niet onbelangrijk. Naast de ondersteuning vanuit het stadsbestuur en het Stedelijk Museum zijn ook het VITO en vzw Erfgoed Hoogstraten partners in dit project. Vito zorgt zo voor de reconstructies van een schakelhuis en twee wachtposten en de frames voor de infopanelen. Onze vzw leverde sinds 2011 inhoudelijk materiaal aan en gaf een duwtje in de rug wanneer de voornaamste "trekkers" (Herman Janssen en Frans Van Gils) dat goed konden gebruiken. Bovendien is een van onze eigen leden, Jan Huijbrechts, volop mee in het project gestapt waarbij hij kon putten uit zijn jarenlang onderzoek naar WO I in het kanton Hoogstraten. Het is dus niet verwonderlijk dat er in het boek ook een artikel van zijn hand zal worden opgenomen.
 
Kortom, het gaat om een heel interessant initiatief dat bovendien op een erg professionele manier en "zowel in de breedte als in de diepte"  - om professor Alex Vanneste te citeren - wordt aangepakt. Een inspirerend voorbeeld dat navolging verdient en ongetwijfeld navolging zal krijgen.