Zaterdag 29 juni 2013 - Bonaparte aan de Schelde

Enkele leden van de werkgroep "Op het Oorlogspad" hebben een bezoek gebracht aan deze tentoonstelling over Antwerpen in de Franse Tijd (1794-1814). Het was meteen een goede inleiding op het herdenkingsjaar rond de Slag bij Hoogstraten in 2014 dat volop in de steigers staat.

De expositie in het MAS blijkt nogal kwistig met het bewieroken van de dictator en megalomane massamoordenaar die de eerste Franse keizer toch wel is voor heel wat mensen. Naast de vele en onmiskenbare verwezenlijkingen is er zo nauwelijks aandacht voor de zeer donkere kant van 20 jaar Franse bezetting. Denken we maar aan de botte annexatie, de regelrechte plunderingen en de verplichte inlijving in Napoleons legioenen. Zouden de vele duizenden jongens uit Antwerpen (en de Kempen) die ver van huis voor "Frankrijks glorie" zijn gecrepeerd ook zo positief hebben gestaan tegenover die ingrijpende periode? Zij kregen nauwelijks een stem in dit verhaal. In de bijhorende publicatie vinden we - gelukkig - wel wat tegenwind . Ook in Hoogstraten zullen we volgend jaar stil staan bij de hoge prijs die werd betaald tijdens de langdurige en bloedige Napoleontische Oorlogen die een grote impact hebben gehad op onze ruime regio.