Levende geschiedenis

Deze werkgroep is ontstaan bij de voorbereidingen voor het feestjaar i.v.m. 800 Jaar Hoogstraten in 2010. Naargelang er steeds meer werd gepraat over wat er dan allemaal zou kunnen gebeuren, stelden een aantal bestuurders van onze vereniging dat we als erfgoedvereniging zeker niet aan de kant mochten blijven staan.

Sonia Dierickx en/of Francis Huijbrechts namen vanaf juni 2008 deel aan de besprekingen met het stadsbestuur en de -diensten in de speciaal opgerichte stuurgroep. Om allerlei redenen raakte men daar vrij moeilijk uit de startblokken, maar langzaam maar zeker begon er zich een programma af te tekenen. Intussen konden we onze eigen inbreng in grote lijnen op papier zetten en voorleggen aan het bestuur van onze vzw. Na goedkeuring stapten we met dit voorstel naar de stuurgroep.

Onze vereniging ging in het feestjaar 2010 met het jaarboek maar ook tijdens de najaarslezing en de uitstap naar Leuven uiteraard aandacht besteden aan de bewogen geschiedenis van ons stadje. Als hoofdactiviteit wilde Erfgoed Hoogstraten tevens een historische evocatie opzetten tijdens het openingsweekend (24-25 april 2010) waarbij een aantal tijdvakken uit het rijke verleden van onze regio opnieuw tot leven konden komen. Het bleek een goed idee te zijn om "in levende lijve" het reilen en zeilen van onze voorouders te kunnen aanschouwen. 

Vivat Hooghstraeten in 2010

Na heel wat discussies werd de meest haalbare optie vanuit onze vereniging het uitwerken van kampementen per gekozen tijdvak op verschillende locaties in Hoogstraten-centrum, van de prehistorie tot de Tweede Wereldoorlog. We onderhielden daarbij onder meer de contacten met de groepen die "levende geschiedenis" brachten, we zorgden voor de inplanting en het beheer van het budget, we gaven informatie op lokaal geschiedkundig vlak en we begeleidden de deelnemers en bezoekers tijdens het weekend zelf. Het stadsbestuur van Hoogstraten en het provinciebestuur van Antwerpen zorgden voor de onontbeerlijke financiële en logistieke ondersteuning.

Tijdens de evocatie was er voor elk wat wils. Naast het onvermijdelijke wapengekletter uit de afgelopen acht eeuwen ging er ruim aandacht naar al dan niet verdwenen ambachten en allerlei aspecten van het dagelijks leven in lang vervlogen tijden.

Het openingsweekend voor "800 Jaar Hoogstraten" viel overigens samen met de Erfgoeddag. Deze had als jaarthema "Fake" (nep) en dat gegeven paste wonderwel in ons concept. De groepen die onze voorlopers uitbeelden zijn immers geen woeste Noormannen of plunderende Staatse troepen uit de 80-jarige Oorlog, het gaat om mensen zoals u en ik, uit de welvarende 21ste eeuw. De intensiteit en de zin voor echtheid waarmee ze "hun" geliefde periode aanschouwelijk maken komt echter wel dicht in de buurt van het origineel.

Het werd een echte voltreffer. In combinatie met het schitterende weer en "Tafelen in volle Vrijheid" werden er dat weekend meer dan 20.000 bezoekers geteld. 


Herdenking Slag bij Hoogstraten in 2009

Terwijl we volop aan ons concept voor 800 Jaar Hoogstraten sleutelden kwam er een tweede evenement aanzetten, dat dan ook nog korter bij lag. We kregen immers het aanbod van Mallifique vzw om naar aanleiding van hun voorstellingen en het bivak rond de zogenaamde Slag bij Hoogstraten (11 januari 1814) in Malle ook in ons stadje zelf iets te doen.

Het initiatief van Ron Van Dyck en zijn team om een optocht en herdenking in de Vrijheid op te zetten op zaterdag 5 september 2009 ondersteunden we graag en we beschouwen dit als een geslaagde generale repetitie voor de 200ste verjaardag van dit vergeten, maar toch belangrijke treffen in onze regio in 2014. In de voormiddag trok een colonne van meer dan 200 infanteristen, cavaleristen en artilleristen in historische uniformen door de Vrijheid. Aansluitend volgde een herdenkingsplechtigheid voor het stadhuis in aanwezigheid van een groot aantal binnen- en buitenlandse gasten. Het werd een kleurrijk en uniek spektakel en ondanks het slechte weer kwamen er ruim 1.000 toeschouwers opdagen. De herdenking werd als "evenement van het jaar" tevens laureaat bij de uitreiking van de Cultuurprijs 2010.

WG Levende Geschiedenis

Omdat er in beide gevallen reenactors in Hoogstraten zouden neerstrijken, besloten we al gauw een nieuwe werkgroep in het leven te roepen ter voorbereiding van de beide manifestaties. Sonia en Francis werden vervoegd door Bene Dewaele, Piet Van Deun, Paul Fockaert, Luc Cox, Josée Verbreuken en Stan Geysen en de WG Levende Geschiedenis kreeg stilaan vorm.

Er kwam voor ons uiteraard heel wat kijken bij een dergelijke organisatie, maar het talrijk opgekomen publiek en de lovende reacties maakten het meer dan de moeite waard.

Herdenking Slag van Hoogstraten in 2014

De werkgroep Levende Geschiedenis werd weer opgestart met het oog op de 200ste verjaardag van dat bloedige treffen in onze regio op het einde van de Napoleontische Oorlogen.

De medewerkers waren daarbij vooral betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de grootschalige historische evocatie tijdens het eerste weekend van mei, met een fakkelparade op vrijdag 2 mei en een bivak anno 1814, educatieve demonstraties en twee spectaculaire reconstructies van de veldslag op zaterdag 3 en zondag 4 mei 2014.

Met bijna 1.000 internationale reenactors en naar schatting 15.000 bezoekers werd ook dit evenement een schot in de roos. Bovendien kon het weekend op heel wat mediabelangstelling rekenen. En avant...