Funerair Erfgoed

Hoeveel Timmermans'en liggen er begraven op het grondgebied van Hoogstraten? Of hoeveel vrouwen die Theresia heten? Het antwoord op deze en nog meer vragen kan men vinden in de inventaris die de leden van de Werkgroep Funerair Erfgoed hebben opgezet. 

Ze begonnen eind 2002 vol goede moed aan deze omvangrijke opdracht en ze werd afgerond in de zomer van 2005. Van meer dan 6000 graven werden de gegevens genoteerd en opgenomen in de inventaris.

Deze gegevensbank is niet alleen voor genealogen een uitstekend werkmiddel, ook het gemeentebestuur heeft baat gehad bij deze puike prestatie. Bovendien kon de werkgroep advies uitbrengen over graven die cultuur-historisch belangrijk zijn. Zo kregen ondermeer de nog bewaarde graven van oorlogsslachtoffers ondertussen een apart statuut.

Jozef Schellekens was initiatiefnemer en co├Ârdinator van de werkgroep die tevens de volgende vaste medewerkers telde: Gery Brosens, Paul Fockaert, Francis Huijbrechts, Frans Snijders en Dirk Willemse.

Vanaf midden 2012 werd er door Frans Snijders en Gery Brosens gewerkt aan een actualisering van de gegevens. Aangezien de intussen geruimde graven in onze gegevensbank behouden blijven is het totaal aantal geregistreerde graven opgelopen tot ruim 7.200.

Het historische kerkhof rond de Sint-Clemenskerk in Minderhout


Op de handige overzichtkaartjes van de verschillende kerkhoven in de fusiegemeente Hoogstraten kan men terugvinden hoe de graven genummerd en gesitueerd zijn.

In de kerken zelf werden de gegevens van de grafstenen genoteerd en eveneens verwerkt in de database. Hierbij dus ook de plattegronden van de kerken en de persoonlijke notities van Paul Fockaert die ze heeft uitgewerkt.

 Notities Paul Fockaert: