Zaterdag 11 januari 2014 - veel volk bij herdenking veldslag

Met 150 aanwezigen voor de stemmige ceremonie en aansluitende lezing in de Sint-Clemenskerk te Minderhout waren we als organisatoren alvast aangenaam verrast door de hoge opkomst. De bedoeling van ons herdenkingsjaar "Hoogstraten 1814" is immers deze  "vergeten" veldslag in onze regio weer in het collectieve geheugen op te nemen en dat lijkt goed te lukken.

Na een inleiding door Francis Huijbrechts als coördinator van de projectgroep kwam burgemeester Tinne Rombouts aan het woord. Zij wees onder andere op het hoe en waarom van de aanzienlijke steun die het project vanuit het stadsbestuur krijgt. Vervolgens bracht Dries de Bakker vanwege La:CH vzw - een andere belangrijke partner - het toepasselijke gedicht "Oorlogswinter" van Pien Storm van Leeuwen. Na een dodenappel en kranslegging voor de naar schatting 1500 slachtoffers van het treffen - inclusief drie burgers - werd het anti-oorlogslied "Where have all the flowers gone?" uitgevoerd door Hylke en Hade Huijbrechts uit Meer. De ceremonie werd gepast afgesloten door eresalvo's afgevuurd door reenactors in Franse en Pruisische uniformen.

Als tweede deel van de avond  bracht Jan Huijbrechts aan de hand van een presentatie een minutieuze reconstructie van de gevechten in de Noorderkempen tijdens de winter van 1813-1814.