Zondag 9 februari 2014 - Wandeling langs trage wegen in Meer i.s.m. Natuurpunt

Op zondag 9 februari 2014 organiseert Natuurpunt samen met de werkgroep Oude Voetwegen een wandeling in Meer. Alle bijzonderheden vind je via deze link : http://activiteiten.natuurpunt.be/Activiteit/12374/

De wandeling gaat vanuit Meerdorp naar de Mosten en terug via oude voetwegen, trage wegen en natuurpaden. UIteraard loopt de  wandeling ook langs het Pijperpad.

Afstand ca. 12 km - vertrek 9u  - terug ca. 12-12.30u

Iedereen is welkom.

Zondag 2 februari 2014 - Slagveldwandeling Hoogstraten 1814

Een tiental leden van Erfgoed Hoogstraten kreeg op 2 februari de primeur van de wandeling die historicus Jan Huijbrechts heeft uitgewerkt op het terrein van de Slag bij Hoogstraten van 11 januari 1814. Onze deelgemeenten zijn uiteraard heel wat veranderd en sterk uitgebreid sinds die dramatische tijd, maar het werd toch een boeiende ervaring. Als u zin heeft om in de voetstappen te volgen van de Pruisisch/Russische bevrijders of van de Franse troepenmacht van weleer dan kan dat nog op zondag 2 maart en zondag 6 april.

Vrijdag 24 januari - Voorstelling website en film van het Heilig Bloed

Vrijdagavond werd in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten de nieuwe website en film over het Heilig Bloed van Hoogstraten/Boxtel en de processies van de Noorderkempen voorgesteld. In de Noorderkempen gaan er jaarlijks nog drie eeuwenoude processies uit. In Sint-Lenaarts de Sint- Leonardusprocessie, in Loenhout de Sint-Quirinusprocessie en in Hoogstraten de Heilig Bloedprocessie.


Op de website is ook een educatief luik waaraan verschillende Hoogstraatse scholen en het Stedelijk Museum aan meewerkten.

Vrijdag 24 januari 2014 - Lezing Dodendraad in Klapekster

Het wordt stilaan een traditie dat ook onze vrienden van Natuurpunt Markvallei regelmatig activiteiten opzetten met een erfgoedinslag.en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Deze keer barstte de Klapekster bijna uit zijn voegen door de grote opkomst voor de lezing i.v.m. de beruchte Dodendraad. Herman Janssen, met Hoogstraatse roots maar momenteel actief bij heemkring Amalia Van Solms uit Baarle, kon hiervoor putten uit zijn doorgedreven onderzoek van de afgelopen 10 jaar.

Zaterdag 11 januari 2014 - veel volk bij herdenking veldslag

Met 150 aanwezigen voor de stemmige ceremonie en aansluitende lezing in de Sint-Clemenskerk te Minderhout waren we als organisatoren alvast aangenaam verrast door de hoge opkomst. De bedoeling van ons herdenkingsjaar "Hoogstraten 1814" is immers deze  "vergeten" veldslag in onze regio weer in het collectieve geheugen op te nemen en dat lijkt goed te lukken.

Zaterdag 11 januari 2014 - Herdenking/lezing Slag bij Hoogstraten 1814

De projectgroep "Hoogstraten 1814" nodigt iedereen uit voor de herdenking en lezing  die we organiseren op 11 januari 2014, precies de 200ste verjaardag van de Slag bij Hoogstraten.  De plaats van het gebeuren is de Sint-Clemenskerk (Minderhoutdorp 27) en ook dat is niet toevallig gekozen. Onze deelgemeente Minderhout en zeker de omgeving van de parochiekerk lag die bloedige dag immers in het brandpunt van de strijd en had er zwaar onder te lijden.


Donderdag 2 januari 2014 - Treffen bij Strijbeek gepast herdacht

Precies tweehonderd jaar geleden, op 2 januari 1814, kwam het te Strijbeek - net over de grens bij onze deelgemeente Meerle - tot een voorpostengevecht tussen Franse en geallieerde troepen. Hierbij sneuvelden minstens 13 Pruisen en er werden een handvol Fransen gewond. Lokaal nam men het initiatief om in Strijbeek een historische wandeling over dit gegeven op te zetten. Het draaide uit op een groot succes met tussen 500 en 600 geïnteresseerden. We zijn blij dat we deze manifestatie ook vanuit de Projectgroep "Hoogstraten 1814" hebben kunnen ondersteunen.

Gelukkig Nieuwjaar

In naam van het bestuur van onze vereniging wens ik u allen - en onze leden in het bijzonder - een goede gezondheid en een Erfgoed 2014!

Francis Huijbrechts
Voorzitter
 

Zaterdag 14 december 2013 - Startschot project "Hoogstraten 1814"

We konden op heel wat aanwezigen rekenen bij het persmoment en de boekpresentatie i.v.m. het herdenkingsjaar "Hoogstraten 1814". Een 70-tal geïnteresseerden vulden vlot de Kapittelzaal in het Administratief Centrum. De voornaamste partners waren goed vertegenwoordigd met o.a. de eerste gedeputeerde van de Provincieraad van Antwerpen, drie schepenen vanuit het Hoogstraatse Stadsbestuur en vertegenwoordigers van de Erfgoedcel Noorderkempen, La:ch vzw en ons eigen Erfgoed Hoogstraten.

Zondag 8 december 2013: Nieuwe wandelfolder beschikbaar

Op 8 december 2013 werd door onze werkgroep Oude Voetwegen een wandeling voor Rotary Hoogstraten samengesteld. De wandeling kan u hier downloaden: wandelroute en folder.

Inhoud syndiceren