Zaterdag 29 juni 2013 - Bonaparte aan de Schelde

Enkele leden van de werkgroep "Op het Oorlogspad" hebben een bezoek gebracht aan deze tentoonstelling over Antwerpen in de Franse Tijd (1794-1814). Het was meteen een goede inleiding op het herdenkingsjaar rond de Slag bij Hoogstraten in 2014 dat volop in de steigers staat.

Zondag 16 juni 2013 - Bezoek kerk Sint-Lenaarts

Voor onze lente-uitstap blijven we doorgaans in de eigen regio en dat was ook nu weer het geval. Er werd met een 20-tal leden een bezoek gebracht aan de kerk van buurgemeente Sint-Lenaarts. De Sint-Leonarduskerk is ongetwijfeld een van de fraaiste gebedshuizen in de Kempen en eentje dat - gelukkig - relatief ongeschonden door oorlogen en andere woelige tijden is geraakt. Wat meteen opvalt is dat ze nogal wat gelijkenissen vertoont met de "grote zus" in Hoogstraten. Het gaat immers om een gelijklopende bouwperiode en om dezelfde bouwheren.

Dinsdag 28 mei 2013 - Overlijden Ere-burgemeester Fons Sprangers

Ere-burgemeester Fons Sprangers (85) is op 28 mei overleden in het AZ Middelheim in Antwerpen. Fons kende een goedgevulde loopbaan in de lokale politiek. Hij was onder andere burgemeester van Meer (1970-1976) en later van Hoogstraten (1977-1982). Erfgoed Hoogstraten kon van bij het begin steeds beroep doen op de steun, expertise en ervaring van Fons voor tal van projecten. Zowat al onze werkgroepen (Trage Wegen, Funerair Erfgoed, Op het Oorlogspad en Bouwkundig Erfgoed) hebben enorm veel aan de inbreng van Fons gehad.

Vrijdag 24 mei 2013 - WO I in onze grensregio

In een goedgevulde Raadszaal van het gemeentehuis van Baarle werd er op 24 mei een uitvoerige stand van zaken gegeven i.v.m. dit omvangrijke project over de impact van de Eerste Wereldoorlog op onze grensregio. Er gaat onder meer aandacht naar de Duitse inval en de bezetting, het vluchtelingenleed, de voedselproblematiek, het verzet, de neutraliteit van Nederland en - uiteraard - ook naar de beruchte Dodendraad.

Het pakket dat werd uitgewerkt om deze en andere aspecten 100 jaar later opnieuw te laten "beleven" is dan ook een hele boterham geworden, met o.a.

Zondag 5 mei 2013 - Polar Bears, Timberwolves en Cannucks

Na het bijwonen van de onthulling van de oorlogsmonumenten in Wuustwezel (Kruisweg) en Loenhout (Ambachtstraat) op 4 mei gingen we de volgende dag op het zelfde elan verder bij herdenkingen van de wapenstilstand in Nederland. Eerst werd het best gezellig in Achtmaal en Zundert bij het treffen tussen een 15-tal Britse en Amerikaanse veteranen, met als gastheren en -vrouwen de Stichting Vrienden van de Timberwolves.

Zaterdag 4 mei 2013 - Hulde aan bevrijders Noorderkempen

Op 4 mei wordt het volledig vernieuwde "oorlogsmonument" in buurgemeente Wuustwezel officieel onthuld. Er zullen daarbij  - en mogelijk voor de laatste keer - een relatief groot aantal geallieerde veteranen aanwezig zijn. Het zal gaan om een 10-tal Britten van de 49th Infantry Division (Polar Bears) en een 4-tal Amerikanen van de 104th Infantry Division (Timberwolves), begeleid door vrienden en familieleden.

Zaterdag 27 april 2013 - Jongeren en Heemkunde

Heemkunde Vlaanderen organiseerde op 27 april de tweede ontmoetingsdag rond "Jongeren en Heemkunde". Plaats van de bijeenkomst was deze keer het MAS in Antwerpen. Op vraag van de organisatie stelde onze voorzitter vzw Erfgoed Hoogstraten voor, met onder meer aandacht voor enkele activiteiten voor de jeugd en voor gezinnen (monumentenkoffer, Vivat Hooghstraeten,...). Tevens werd er stilgestaan bij het Project "Hoogstraten 1814" dat op stapel staat en dat overigens goed aansloot bij het bezoek aan de tentoonstelling "Bonaparte aan de Schelde".

Zondag 21 april 2013 - Erfgoeddag in Hoogstraten

Op zondag 21 april is het Erfgoeddag. Zoals elk jaar is er ook in Hoogstraten een uitgebreid programma voorzien en ook Erfgoed Hoogstraten probeert daar haar steentje toe bij te dragen. Er zijn vier verschillende activiteiten in ons stadje.

Zaterdag 23 maart 2013 - Op het Oorlogspad in Breda

Zeven leden van Erfgoed Hoogstraten - voornamelijk vanuit de Werkgroep Op het Oorlogspad - trotseerden moedig de sneeuwvlagen en een ijzig koude wind op een vroege lentedag (!) voor een bezoek aan deze belangrijke Noord-Brabantse stad. Op het programma stond onder meer een geleide wandeling door de bekende militaire academie aldaar en een bezoek aan de knap uitgewerkte tentoonstelling "De Stercke Stadt Breda". Deze verhaalt het wedervaren van de aloude vestingstad tijdens de 80-jarige Oorlog. Een woelige, maar boeiende periode met een grote impact op onze ruime regio.  

Zondag 17 maart 2013 - 10 Jaar Erfgoed Hoogstraten

De Algemene Ledenvergadering van Erfgoed Hoogstraten werd dit jaar in een wat feestelijker jasje gestoken omwille van de 10de verjaardag van onze vzw. We streken daarvoor neer op het domein "Den Rooy" te Meerle. We waren alvast aangenaam verrast door de grote opkomst. Het 60-tal aanwezigen kreeg tijdens de bijeenkomst de standaardagendapunten voorgeschoteld, maar ook een stand van zaken vanuit de werkgroepen en een blik vooruit.

Inhoud syndiceren