Het Pyperpad in Meer - Voetweg nr. 42 in de Atlas der Buurtwegen

De werkgroep ‘Oude Voetwegen’ van Erfgoed Hoogstraten vzw verricht sinds jaren baanbrekend werk op gebied van de trage wegen in onze gemeente.  Wij kunnen niet genoeg de aandacht vestigen op deze bedreigde eeuwenoude verbindingen.  Zij vervullen immers een zeer belangrijke functie in onze samenleving (cultureel, natuurbeleving, recreatie en veilige verbindingen o.a. voor onze schoolgaande jeugd).

Zondag 21 oktober - Dag van de Trage Weg

 

 

 Download hier de uitnodiging!

 

Canada at War

De afgelopen zomer ging er vanuit de Werkgroep "Op het Oorlogspad" aandacht naar de bijdrage van Canada tot de Tweede Wereldoorlog. Een van de dingen die we daarbij niet mogen vergeten is dat het overgrote deel van de Canadese soldaten die toen voor onze vrijheid in de bres zijn gesprongen vrijwilligers waren. Op 19 augustus 2012 nam een kleine delegatie vanuit de werkgroep deel aan de herdenking van de rampzalige raid op Dieppe in 1942 waarbij 1000 doden aan geallieerde zijde zijn gevallen. 

Zondag 9 september - Uitreiking erfgoedprijzen en Open Monumentendag

Nu zondag 9 september worden de jaarlijkse erfgoedprijzen uitgereikt. Onze werkgroep Bouwkundig Erfgoed heeft dit jaar als thema de schuren gekozen. De uitreiking vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis om 12.30 u. Iedereen is welkom! Vergeet natuurlijk ook niet de rest van het programma van Open Monumentendag! Het volledig programma van Hoogstraten vindt u http://www.openmonumenten.be/antwerpen/hoogstraten.

Zondag 19 augustus 2012 - Bloedhete Erfgoedwandeling

De weersvoorspellingen voor die zondag gaven een subtropische zomerdag met temperaturen ver boven de dertig graden Celsius voor het hele land. In de Kempen is dat uiteraard nog eens extra hijgen en puffen. De organisatoren hielden dus rekening met een vrij lage opkomst. Toch trotseerden zeven Erfgoedliefhebbers samen met gids Guy Muësen de helse temperatuur en de genadeloze zonnestralen voor de wandeling in Meersel-Dreef. Het werd een boeiende ervaring, waarbij naar eigen zeggen ook de gids een en ander heeft opgestoken.

'Leven op het Hof' - begijnen in Hoogstraten

Zondag 19 augustus - Rondleiding Meersel-Dreef door Guy Muësen

Op 19 augustus houdt Erfgoed Hoogstraten een historische wandeling in Meersel-Dreef. Onder leiding van Guy Muësen wandelen we langs de meest pittoreske gebouwen en plaatsen. Van de gebouwen die de kleine Middeleeuwse nederzetting Meersel kenmerkten, is enkel de Sint-Luciakapel bewaard gebleven, de huidige kapel dateert ten dele uit de15de en ten dele uit de 16de eeuw. Het kapucijnerklooster (1687) en de Mariagrot (1895) kunnen natuurlijk niet ontbreken. We krijgen de gelegenheid om het klooster ook langs de binnenkant te bezichtigen.

Stedelijk Museum krijgt kwaliteitslabel

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege kent aan het Stedelijk Museum Hoogstraten een kwaliteitslabel toe. Met het label erkent de Vlaamse overheid de kwaliteitsvolle werking van het Stedelijk Museum Hoogstraten.

Juli 2012 - Verrijzenis Funerair Erfgoed

Onze WG Funerair Erfgoed heeft in 2005 een omvangrijke database afgerond i.v.m. de duizenden graven op de verschillende kerkhoven in de fusiegemeente Hoogstraten. Daarna begon de werkgroep aan een welverdiende winterslaap. Enkele leden (Frans Snijders, Gerry Brosens en Piet Van Deun) zijn recent evenwel gestart met een actualisering van de gegevens. Deze aanvullingen zijn reeds beschikbaar op onze website.

Vrijdag 15 juni 2012 - Proefkolonie voor het voetlicht

We telden 45 aandachtige luisteraars bij de lezing van Wil Schackmann uit het verre Groningen. Hij heeft zich enorm verdiept in de eerste koloniën die in Drente vanaf 1818 de aanzet vormden voor gelijkaardige projecten in Wortel en Merksplas. Er blijken overigens heel wat archiefstukken over de proefkolonie bewaard te zijn gebleven. We kregen dan ook een goedgevuld en interessant relaas, doorspekt met de nodige humor, waarbij voor één keer de gewone man centraal stond.

Inhoud syndiceren