Vrijdag 15 juni 2012 - Lezing "De proefkolonie" door Wil Schackmann


Op vrijdag 15 juni organiseren we samen met het Gevangenismuseum van Merksplas een bijzonder boeiende lezing over de start, de werking en de problemen in de proefkolonie Frederiksoord, de eerste kolonie die Johannes van den Bosch in het Nederlandse Frederiksoord opstartte. De lezer is Wil Schackmann, auteur van De Proefkolonie.

Zaterdag 21 april 2012 - "Uit het leven gerukt"

Zaterdagnamiddag telden we een 250-tal aanwezigen voor de serene herdenking van de lokale slachtoffers van WO II in de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten. Onder hen een 100-tal nabestaanden. Tijdens de academische zitting werd de bijhorende publicatie "Uit het leven gerukt" voorgesteld door burgemeester Arnold Van Aperen en Francis Huijbrechts als auteur en voorzitter van Erfgoed Hoogstraten.


Zondag 22 april - Erfgoeddag

Tip voor wandelaars - het Stipstappepad!

Nu de lente terug in het land is, het toeristische seizoen terug op gang komt, is het hoog tijd om de wandelschoenen boven te halen ! Een aanrader is en blijft het Stipstappepad! U kan dit ook combineren met de Tikkenhaanweg.

De brochure van het Stipstappepad kan u hier downloaden.

Vrijdag 16 maart 2012 - Lezing OHO in Wernhout schot in de roos

Er werden meer dan 100 geïnteresseerden geteld voor de lezing te Wernhout (Zundert) over de bevrijding van onze grensregio in de herfst van 1944. Vooral de rol van de Britse 49th Infantry Division en de Amerikaanse 104th Infantry Division werd uitvoerig belicht door Francis Huijbrechts (Erfgoed Hoogstraten) en Peet Van Oers en Ronald Van Beek (Vrienden van de Timberwolves). Luc Cox van de WG Op het Oorlogspad zorgde voor de technische ondersteuning van onze presentatie.

Maart 2012 - Laatste fase publicatie oorlogsslachtoffers Hoogstraten

Op vraag van het stadsbestuur van Hoogstraten werkt de WG Op het Oorlogspad al enkele jaren aan een publicatie over de inwoners van de deelgemeenten van Hoogstraten die omkwamen door oorlogsomstandigheden tussen 1940 en 1945. Het gaat om een 120-tal doden en ruim 75 gewonden. Bij de voorbereiding werden ondermeer archiefstukken en contemporaine kranten geraadpleegd, maar er werden ook een aantal interviews afgenomen van nabestaanden of vrienden van de slachtoffers.

Vanaf 18 maart - "Ook gij hoort bij ons!" - Duitse propaganda op oorlogsaffiches

Van 18 maart 2012 tot en met 24 juni 2012 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten een tentoonstelling van propaganda-affiches uit de Tweede Wereldoorlog. Bij het maken van de infopanelen werd beroep gedaan op de expertise van onze werkgroep "Op het oorlogspad".


Vrijdag 16 maart 2012, lezing OHO Wernhout

Op vraag van de Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout werkt Erfgoed Hoogstraten mee aan een lezing over onze grensregio in de woelige herfst van 1944. Onder de titel "Waar blijven ze toch?" zal Francis Huijbrechts van de WG "Op het Oorlogspad" stilstaan bij de moeizame bevrijdingsgevechten in de Kempen. Hij volgt daarbij vooral de Britse 49th Infantry Division die een hoofdrol heeft gespeeld bij de operaties tussen het Albertkanaal en de Grote Rivieren in Nederland.

Zaterdag 25 februari 2012 - Bezoek Proefbedrijf Hoogstraten (Meerle)

Op 25 februari verzamelden een 30-tal leden van Erfgoed Hoogstraten zich bij het Proefcentrum Hoogstraten aan de Voort te Meerle. Ze kregen er een interessante rondleiding door directeur Ward Baets. Na een historische schets en de situering van het proefcentrum in een Vlaamse context, werd er stilgestaan bij de nieuwste technieken en de recentste experimenten in verband met de teelt van aardbeien, tomaten en paprikas. Het proefcentrum schrijft al ruim een halve eeuw geschiedenis door haar steun aan een beroepssector die beelbepalend is voor onze regio.

Zaterdag 25 februari - Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 25 februari houden we onze algemene jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden, zowel effectieve als toegetreden, zijn van harte welkom op de Algemene Vergadering. Omwille van de praktische organisatie vragen we u evenwel voor 18 februari een seintje te geven aan de secretaris als u van plan bent om deel te nemen: pietvandeun@scarlet.be of 0474 52 17 48.

Inhoud syndiceren