Juli 2012 - Verrijzenis Funerair Erfgoed

Onze WG Funerair Erfgoed heeft in 2005 een omvangrijke database afgerond i.v.m. de duizenden graven op de verschillende kerkhoven in de fusiegemeente Hoogstraten. Daarna begon de werkgroep aan een welverdiende winterslaap. Enkele leden (Frans Snijders, Gerry Brosens en Piet Van Deun) zijn recent evenwel gestart met een actualisering van de gegevens. Deze aanvullingen zijn reeds beschikbaar op onze website.

Vrijdag 15 juni 2012 - Proefkolonie voor het voetlicht

We telden 45 aandachtige luisteraars bij de lezing van Wil Schackmann uit het verre Groningen. Hij heeft zich enorm verdiept in de eerste koloniën die in Drente vanaf 1818 de aanzet vormden voor gelijkaardige projecten in Wortel en Merksplas. Er blijken overigens heel wat archiefstukken over de proefkolonie bewaard te zijn gebleven. We kregen dan ook een goedgevuld en interessant relaas, doorspekt met de nodige humor, waarbij voor één keer de gewone man centraal stond.

Vrijdag 15 juni 2012 - Lezing "De proefkolonie" door Wil Schackmann


Op vrijdag 15 juni organiseren we samen met het Gevangenismuseum van Merksplas een bijzonder boeiende lezing over de start, de werking en de problemen in de proefkolonie Frederiksoord, de eerste kolonie die Johannes van den Bosch in het Nederlandse Frederiksoord opstartte. De lezer is Wil Schackmann, auteur van De Proefkolonie.

Zaterdag 21 april 2012 - "Uit het leven gerukt"

Zaterdagnamiddag telden we een 250-tal aanwezigen voor de serene herdenking van de lokale slachtoffers van WO II in de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten. Onder hen een 100-tal nabestaanden. Tijdens de academische zitting werd de bijhorende publicatie "Uit het leven gerukt" voorgesteld door burgemeester Arnold Van Aperen en Francis Huijbrechts als auteur en voorzitter van Erfgoed Hoogstraten.


Zondag 22 april - Erfgoeddag

Tip voor wandelaars - het Stipstappepad!

Nu de lente terug in het land is, het toeristische seizoen terug op gang komt, is het hoog tijd om de wandelschoenen boven te halen ! Een aanrader is en blijft het Stipstappepad! U kan dit ook combineren met de Tikkenhaanweg.

De brochure van het Stipstappepad kan u hier downloaden.

Vrijdag 16 maart 2012 - Lezing OHO in Wernhout schot in de roos

Er werden meer dan 100 geïnteresseerden geteld voor de lezing te Wernhout (Zundert) over de bevrijding van onze grensregio in de herfst van 1944. Vooral de rol van de Britse 49th Infantry Division en de Amerikaanse 104th Infantry Division werd uitvoerig belicht door Francis Huijbrechts (Erfgoed Hoogstraten) en Peet Van Oers en Ronald Van Beek (Vrienden van de Timberwolves). Luc Cox van de WG Op het Oorlogspad zorgde voor de technische ondersteuning van onze presentatie.

Maart 2012 - Laatste fase publicatie oorlogsslachtoffers Hoogstraten

Op vraag van het stadsbestuur van Hoogstraten werkt de WG Op het Oorlogspad al enkele jaren aan een publicatie over de inwoners van de deelgemeenten van Hoogstraten die omkwamen door oorlogsomstandigheden tussen 1940 en 1945. Het gaat om een 120-tal doden en ruim 75 gewonden. Bij de voorbereiding werden ondermeer archiefstukken en contemporaine kranten geraadpleegd, maar er werden ook een aantal interviews afgenomen van nabestaanden of vrienden van de slachtoffers.

Vanaf 18 maart - "Ook gij hoort bij ons!" - Duitse propaganda op oorlogsaffiches

Van 18 maart 2012 tot en met 24 juni 2012 loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten een tentoonstelling van propaganda-affiches uit de Tweede Wereldoorlog. Bij het maken van de infopanelen werd beroep gedaan op de expertise van onze werkgroep "Op het oorlogspad".


Vrijdag 16 maart 2012, lezing OHO Wernhout

Op vraag van de Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout werkt Erfgoed Hoogstraten mee aan een lezing over onze grensregio in de woelige herfst van 1944. Onder de titel "Waar blijven ze toch?" zal Francis Huijbrechts van de WG "Op het Oorlogspad" stilstaan bij de moeizame bevrijdingsgevechten in de Kempen. Hij volgt daarbij vooral de Britse 49th Infantry Division die een hoofdrol heeft gespeeld bij de operaties tussen het Albertkanaal en de Grote Rivieren in Nederland.

Inhoud syndiceren