12 mei 2017: Algemene Vergadering EH en lezing

Naast de bespreking van de gebruikelijke agendapunten - zoals het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 - gaf de Algemene Ledenvergadering gelegenheid tot een moment van reflectie over verleden, heden en toekomst voor onze erfgoedvereniging. Aansluitend boden we onze leden de boeiende lezing “Biodiversiteit in de oude landbouw” door Antoon van Tuijl uit Baarle.

4 mei 2017: Dutch Bears huldigen onze bevrijders

Een jaar geleden ondersteunden we vanuit de Werkgroep "Op het Oorlogspad" het initiatief van de "Dutch Bears". Deze vier jonge kerels uit Roozendaal hadden het plan opgevat om begin mei 2016 een voettocht te ondernemen vanuit de regio Turnhout naar hun thuisstad Roosendaal. Ze traden daarbij in de voetsporen van de Britse 49ste Infanterie Divisie (the Polar Bears) die een hoofdrol hebben gespeeld bij de bevrijding van onze grensstreek in de herfst van 1944.

28 april 2017: renovatie levend monument

De afgelopen week werden - met uitzondering van het op 17 maart gevelde exemplaar - een zestal verdwenen of zieke lindebomen in de Vrijheid vervangen, weliswaar na enig aandringen vanuit Erfgoed Hoogstraten. Bovendien denkt men er aan om ook de overige bomen in de bij wet beschermde bomenrijen in onze hoofdstraat grondig te inspecteren. Een goede zaak dat het stadsbestuur hier haar zorgplicht ter harte neemt.

 

31 maart 2017: historisch pand zwaar getroffen

In de vroege ochtend van 31 maart zag ons stadje opnieuw een fraai en beeldbepalend gebouw met nogal wat geschiedenis in vlammen opgaan. Het drama rond de woning van brouwer Schrickx in Meersel-Dreef ligt nog vers in het geheugen en nu wordt opnieuw een erfgoedparel in een van onze deelgemeenten getroffen. Het is trouwens niet de eerste maal dat de rode haan kraait over het monumentale pand op de hoek van de Karel-Boomstraat en de Vrijheid, maar deze keer is de schade nauwelijks te overzien.

17 maart 2017: levend monument eindigt op container

Tot onze verbazing zagen wij deze voormiddag een oude lindeboom liggen op een puincontainer bij een recente bouwwerf aan de Vrijheid in Hoogstraten-centrum. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de boom was wel degelijk botweg neergehaald. Daarbij willen we onderlijnen dat het gaat om één van de bij wet beschermde lindebomen in onze hoofdstraat, een levend monument dat alvast meer respect verdient. Intussen is dit sinds 2015 al het derde exemplaar dat verdwijnt uit de fraaie bomenrijen in het hart van onze stad.

Vrijdag 20 januari 2017: Duimen voor onze Koloniën van Weldadigheid

Een uitgebreide delegatie met o.a. ambassadeur Lieven Van Gils heeft op het Parijse hoofdkwartier van UNESCO de officiële aanvraag ingediend voor de erkenning als werelderfgoed van de zeven historische koloniën in de Lage Landen, inclusief die van Wortel en Merksplas. We kunnen nu enkel aftellen naar de beslissing in de zomer van 2018. Vanuit Erfgoed Hoogstraten willen we alvast onze dank uitspreken voor de velen - vrijwilligers, ambtenaren en politici - die een bijdrage hebben geleverd in het lijvige dossier.

Zaterdag 31december 2016: Gelukkig Nieuwjaar

Nieuwjaarke Zoete,
het verken heeft vier voete,
vier voete en ne steirt,
Ons Erfgoed is toch de moeite weirt!!!

Zaterdag 10 december 2016: Lezing "Unie van Hoogstraten"

Hoewel onze gewesten intussen bijna 75 jaar vrede kennen is dat ooit anders geweest. Zeker de 80-jarige Oorlog die de Nederlanden teisterde tussen 1568 en 1648 was een moorddadig tijdvak met grote sociaal-economische en religieuze spanningen en met een enorme impact op onze regio. In ons eigen Hoogstraten werd zelfs een heuse soldatenrepubliek uitgeroepen wanneer muitende soldaten in 1602 het Gelmelslot konden innemen.

Vrijdag 7 oktober 2016: Cultuurprijs voor de Kempen

Het is rond "Hoogstraten 1814" al een tijdje stil geweest. Toch even meegeven dat onze projectgroep vanuit de Hoogstraatse cultuurraad was genomineerd voor de Cultuurprijs voor de Kempen die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. Er waren in totaal 20 nominaties vanuit het arrondissement Turnhout. Na een eerste bespreking en selectie van de ingediende dossiers zat de Projectgroep "Hoogstraten 1814" bij de vijf laureaten die een speciale vermelding kregen. Uiteindelijk werd de vzw Tarmac uit Meerhout als winnaar aangeduid.

Inhoud syndiceren