Zaterdag 28 maart 2015 - Geslaagde Viking-raid in Hoogstraten

Pieterjan Deckers (VUB) heeft ons een leerrijke en stevig onderbouwde avond bezorgd over de ooit zo gevreesde en vergruisde Vikingen. Vanuit zijn invalshoek als archeoloog schetste hij een boeiend beeld van hun leefwereld en stond hij tevens stil bij hun niet te onderschatten impact op de Lage Landen. Het was meteen een geslaagde "inwijding" van het auditorium van het IKO als integraal onderdeel van het Gemeenschapscentrum. Leuk dat Erfgoed Hoogstraten daarbij de spits kan afbijten met een culturele activiteit.  

Zaterdag 28 maart 2015 - Lezing Vikingen

Als ruim 1000 jaar geleden de Vikingen aan de horizon verschenen, moest je dan vrouw en kinderen zo snel mogelijk in veiligheid brengen en kon je alleen nog bidden voor je zielenheil of bood dit juist de kans om een mooi koopje te doen? Waren de Noormannen enkel dolgedraaide heidense plunderaars - zoals ze door de christelijke kroniekschrijvers werden overgeleverd - of onversaagde zeevaarders en ontdekkingsreizigers en bekwame ambachtslui en handelaars? Het antwoord ligt zoals zo vaak ergens in het midden.

Maart 2015 - Sloopwerken Gelmelstraat?

Erfgoed Hoogstraten stelt zich grote vragen bij de puinhoop die momenteel overblijft van de karakteristieke arbeiderswoningen van het Begijnhof in de Gelmelstraat. Gezien de historische waarde van deze panden werd door het stadsbestuur enkel toelating verleend voor een verbouwing met duidelijke restricties, overigens heel terecht. Op het terrein blijkt het evenwel op een regelrechte sloop te zijn uitgedraaid...en dat kan uiteraard niet.

Zaterdag 7 februari 2015 - Lezing "Jongens van bij ons" te Meerle

De lezing die werd georganiseerd door onze vrienden van Halte Merlet kon op heel wat belangstelling rekenen. Zo'n 50 geïnteresseerden verzamelden zich in het stemmige Raadhuis voor een uiteenzetting door Jan Huijbrechts (lid WG "Op het Oorlogspad") over de vele Mjelse Pieren die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met liefst 23 gesneuvelden met Meerlese roots betaalde deze gemeente een eeuw geleden aan het front een opvallend zware prijs. Jan stond trouwens ook stil bij het wel en wee van de achterblijvers in het bezette dorp.

Zondag 1 februari 2015 - Wandeling oude voetwegen

Er werden een 25-tal deelnemers geteld tijdens de wandeling langs historische veldwegen in het noorden van onze stad (Meerle en Meersel-Dreef). Deze frisse uitstap verliep in samenwerking met Natuurpunt Markvallei. 

Vrijdag 30 januari 2015: "Hoogstraten 1814" wint Cultuurprijs 2014

Vanuit de cultuurraad en het schepencollege werd vrijdagavond onder grote belangstelling de cultuurprijs uitgereikt in zaal Le Cirq. Het diverse en massaal bijgewoonde herdenkingsjaar rond de "vergeten" Slag bij Hoogstraten werd daarbij eerst uitgeroepen tot laureaat in de categorie "evenement van het jaar" en sleepte daarna de Cultuurprijs 2014 in de wacht.

21 december 2014 - Thematentoonstelling "1814" druk bezocht

Zondag 21 december sloot de fraaie tentoonstelling over de "Vergeten Veldslag" in het Stedelijk Museum definitief de deuren. Er werden sinds de start begin augustus zo'n 4700 bezoekers geteld. Het werd dus opnieuw een zeer geslaagd  luik van een goedgevuld herdenkingsjaar en meteen ook de laatste activiteit in 2014. Komt er nog een staartje aan dit succesverhaal? We zullen zien in het Waterloo-jaar 2015! 

Zondag 1 februari 2015 - Zondagswandeling langs trage wegen

In samenwerking met onze werkgroep "Oude Voetwegen" organiseert Natuurpunt Markvallei een zondagswandeling langs trage wegen in Meerle. Deze zal volledig in het teken staan van de oude voetwegen in en rond deze deelgemeente en ze doen hierbij beroep op de expertise van de WG "'Oude Voetwegen" van Erfgoed Hoogstraten. Trage wegen blijken een bedreigde soort, ze worden verwaarloosd en dikwijls gewoon afgesloten. De hoogste tijd om ze nog eens te bewandelen en er te genieten van het natuurschoon.

Waar? Meerle, Kerkplein, Gemeenteplein 2, 2328 Meerle

14 december 2014 - onthulling monument "1814"

Zondag 14 december wordt in Minderhout het kunstwerk "het Verlangen" van Luk Van Soom officieel ingehuldigd. Zijn ontwerp werd geselecteerd uit de 45 inzendingen die in het voorjaar waren ingediend na de oproep vanuit de projectgroep "Hoogstraten 1814", de cultuurraad en het stadsbestuur. De kunstenaar focust op het verlies dat zo vaak met oorlog gepaard gaat. Niet alleen het harde verlies van bezittingen en levens, maar ook het verlangen naar vrede, het normale leven en de geliefden waar je van gescheiden bent geraakt.

Inhoud syndiceren