JAARBOEKEN

Jaarboek 11

 • Noor Van Coillie Piet Van Deun – De verloren sibillen en petits-hommes op het praalgraf van Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg in de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten
 • Jan Verheyen – Het Rozenkranspark in Hoogstraten – Volksdevotie en openlucht-sculptuur in een naoorlogse botanische tuin
 • Piet Van Deun – De oude maten en de invoering van het metriek stelsel in het Land van Hoogstraten

Jaarboek 10

 • Noor Van Coillie – Het Heilig Bloed van Boxtel en Hoogstraten: Een studie van de sacramentswonderen in het hertogdom Brabant in de late middeleeuwen
 • Piet Van Deun – Hovenieren op het begijnhof van Hoogstraten
 • Francis Huijbrechts – Douanekantoor Meer, “het kan verkeren”

Jaarboek 9

 • Ans-Gunst Jonkers – Het knechtjeshuis in Hoogstraten
  – Een bijdrage tot de vroegste geschiedenis van het jongensweeshuis – 1562-1644
 • Francis Huijbrechts – Portretten van de bevrijding
 • Piet Van Deun – Wenemar van Gemmenich (+1283), ridder en echtgenoot van Joanna van Elsloo, vrouw van Hoogstraten

Jaarboek 8

 • ‘Laura Danckaert , Groene geuzen’ – Een casestudy naar de Unie van Hoogstraten (1602-1605)   
 • Maarten Peeters, Ieder voor zich en Bacchus voor ons allen? Belangenvermenging in het beleid van de wijn- en bieraccijnzen in de vrijheid Hoogstraten in de tweede helft van de zestiende eeuw      
 • Piet Van Deun, De Hoogstraatse rekeningen van Frank van Borssele, neergelegd in de Grafelijkheidsrekenkamer     
 • Francis Huijbrechts, John Charles Goodson, RAF De laatste oorlogsmissie van een Pathfinder

Jaarboek 7

 • BROSENS, L., Een nieuwe toekomst in Oceana! – De migratie vanuit onze grensstreek naar Michigan (Amerika) (1870-1914)
 • VAN DEUN, P., Karweien voor de heer: de herendienst in het Land van Hoogstraten van de Middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw
 • WASSING, S., Hoogstraten, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten – Nieuw licht op een donkere episode uit de geschiedenis van Hoogstraten

Jaarboek 6

 • HUIJBRECHTS, J., ‘Tussen Antwerpen en Breda …’ – De ‘vergeten’ veldslag Hoogstraten 11 januari 1814

Jaarboek 5

·  GUNST-JONKERS, A., Textielbedrijvigheid in Hoogstraten – Van mensen en materialen 1608-1755

·  VAN DEUN, P., Van elitair genootschap tot kerkkoor – De confrerie van Sint-Cecilia

Jaarboek 4

 • DE LEUSE, I. Bestuurlijke collaboratie en radicale confrontatie met de lokale gemeenschap in Hoogstraten (1940-1944)
 • ROMBAUTS, W. Van transit tot periferie? Hoogstraten, 1550 – 1885
 • BROSENS, L. Johannes Petrus Eeltiens (1791-1860) en zijn dagboeken (1817-1845) –  Een aanzet tot een familiegeschiedenis in het grensgebied
 • VAN DEUN, P. Het poorterschap in de Vrijheid Hoogstraten van de late middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw

Jaarboek 3

 • HUIJBRECHTS, F. Wolven in het grensgebied. De Amerikanen bevrijden Meer 
 • TIRI, W. Het leven na de begijnen: een kijk in de 19de eeuwse leefwereld 
 • ROMBAUTS, W. Ambten en bestuursorganisatie in de vrijheid Hoogstraten en in het graafschap en het hertogdom op het einde van de 17de en in de 18de eeuw, vergeleken met de vrijheid Turnhout en het dorp Lille
 • VAN DEUN, P. Het ontstaan van Hoogstraten: vier theorieën onderzocht 

Jaarboek 2

 • MERTENS, L. Het Gelmelslot te Hoogstraten ten tijde van Antonis de Lalaing: een bouwkundige reconstructie van het vroeg zestiende eeuws kasteel
 • VAN DEUN, P. Het leven van de laatste begijnen van Hoogstraten
 • COOLS, S. Onrecht en opstand – Een verhaal van Hoogstraatse landarbeiders in de 19de eeuw
 • LANDUYT, G. Een schenking aan het begijnhof van Hoogstraten
 • VRIELINCK, S. Uit het geheugen – Cornelia Vervoort (1861-1949) – Meid van De Kluis voor het leven

Jaarboek 1

 • GUNST-JONKERS, A. Hoogstraten tussen vrede en oorlog – het dagelijkse bestaan 1648-1748
 • VAN DEUN, P. en BOVEND`AERDE, I. ” Het hertogdom van Hoogstraten ofte Historiesche verzamelingen over `t land, stad, en vrijheid Hoogstraten in twee deelen bevattende het roemweerdigste voorgevallen in burgerlijk zooals in geestelijke zaken” – J.C. Lievens (1803-1865)
 • BOLCKMANS, D. De parochiegrens tussen Hoogstraten en Minderhout