MISSIE

De vzw Erfgoed Hoogstraten werd opgericht op 18 december 2002 met als doel “de instandhouding, bescherming, ontsluiting, bestudering en valorisatie van het cultuurhistorisch, natuurhistorisch, materieel en immaterieel erfgoed van het kanton Hoogstraten”.

De vereniging wil haar doelstellingen realiseren door:

– individueel en georganiseerd historisch onderzoek rond familiekunde, stads- en dorpsmonumenten, regionale geschiedenis, funerair erfgoed, grootgrondbezit, volksverhalen, volksgebruiken, …,

– op te komen voor het behoud van het erfgoed in de regio Hoogstraten en het sensibiliseren van de inwoners,

– het organiseren van lezingen en bezoeken aan interessante locaties,

– het ondersteunen van activiteiten die in de lijn van onze doelstellingen liggen.

Erfgoed Hoogstraten wil mensen samenbrengen die aandacht hebben voor het rijke patrimonium van het Land van Hoogstraten. De vereniging zet zich daarbij niet alleen in voor het behoud van beschermde, maar heeft tevens – en vooral – oog voor de waardevolle, niet beschermde architectuur die bepalend is in het straatbeeld. Uiteraard krijgt ook het roerende en immateriële erfgoed de nodige aandacht en ondersteuning.