WERKGROEPEN

Op het oorlogspad

Deze werkgroep is opgestart in mei 2005, een periode waarin er door de media veel aandacht werd besteed aan de 60ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het was immers een van de laatste keren dat er massaal veteranen en andere overlevenden aan konden deelnemen.

Contact: Francis Huijbrechts – Molenstraat 6 – 2320 Hoogstraten – 32 (0)3 295 59 05

Funerair Erfgoed & Genealogie

Hoeveel Timmermans’en liggen er begraven op het grondgebied van Hoogstraten? Of hoeveel vrouwen die Theresia heten? Het antwoord op deze en nog meer vragen kan men vinden in inventaris die de leden van de Werkgroep Funerair Erfgoed hebben opgezet. 

Deze gegevensbank is niet alleen voor genealogen een uitstekend werkmiddel, ook het gemeentebestuur heeft baat gehad bij deze puike prestatie. Bovendien kon de werkgroep advies uitbrengen over graven die cultuur-historisch belangrijk zijn. Zo kregen de nog bewaarde graven van oorlogsslachtoffers ondertussen een apart statuut.

De werkgroep maakt ook lijsten van de registers van de Burgerlijke Stand. U kan deze raadplegen via deze link.